Để vận chuyển các loại hàng hóa tươi sống cũng như rau củ làm sao vận chuyển đường dài mà rau cũ vẫn tươi ? Sử dụng xe đông lạnh có được ko?

4 câu trả lời 4