Cho hỏi quay tay mỗi ngày 1 lần có bị gì không?

.....
11 câu trả lời 11