Cho hỏi quay tay mỗi ngày 1 lần có bị gì không?

.....
10 câu trả lời 10