They last visited me was 2 days ago . Có " was " trong câu có bị trừ điểm không ạ ?

4 câu trả lời 4