Kiến ăn hạt giống hoa của mình giúp mình với ạ?

Mình trồng hạt trong lòng đất ngày sau thấy kiến đang đào hang theo mình nghĩ nó sẽ ăn hết hạt giống cả mình mọi người có cách nào giúp mình được hông ạ
4 câu trả lời 4