Mng tư vấn e những bài nói về chủ đề: khát vọng sống, bay bổng, ước mơ, tuổi thơ, có mùi hơi đượm buồn nhưng vẫn cao trào. Support e với tks?

3 câu trả lời 3