Đĩa DVD bị kẹt trong laptop,em bấm 1 lát thì tự tắt nguồn xong mở nguồn lại ko lên phải lm sao ạk?có tiếng bíp khi mở nữa ạk?

Cho em hỏi là laptop bị kẹt đĩa DVD (chắc là do đĩa cũ) em mò 1 chút sao nó tự tắt nguồn.Mở nguồn thì nó hiện như hình dưới vs lại đĩa nghe kêu ẹt ẹt phải lm sao ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/3358036a5ae14ab188d4700e07c71bf8_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1511080005&s=71b052c508b5f6c027110502561bbac8
https://s.yimg.com/hd/answers/v/3358036a5ae14ab188d4700e07c71bf8_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1511080005&s=df497161870eefa7df9f2b9c2d917f60
6 câu trả lời 6