Mn cho mình hỏi "tác động cơ động bất ngờ" tiếng anh là gì. Dang lam bai dich bi ngay cho nay. ai biet chi gium.?

4 câu trả lời 4