Chung 1 nhà có 2 sổ hộ khẩu . Có gắn được 2 đồng hồ nước không ?

8 câu trả lời 8