VĨNH LONG - XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂm 2017?

VĨNH LONG - XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂm 2017ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 VĨNH LONG NĂM 2017 , XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh VĨNH LONG năm 2017, KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂM 2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG Để... hiển thị thêm VĨNH LONG - XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂm 2017ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 VĨNH LONG NĂM 2017 , XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh VĨNH LONG năm 2017, KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂM 2017


TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG

Để nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trực thuộc VĨNH LONG năm 2017 tự động qua SMS. nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT..

Hãy soạn tin:

DTM <tên tỉnh><số báo danh> gửi 8732

Ví dụ: bạn ở VĨNH LONG muốn biết điểm số báo danh 012345 ,

bạn soạn tin như sau:

DTM VINHLONG 012345 gửi tới 8732


Hệ thống sẽ tự động trả điểm thi vào lớp 10 của bạn sớm nhất và chính xác nhất!


TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG

Để nhận điểm Chuẩn vào lớp 10 các trường trực thuộc VĨNH LONG năm 2014 tự động qua SMS.nhanh và chính xác nhất từ Sở GD&ĐT..

Hãy soạn tin:

AH <tên tỉnh><tên trường> gửi tới 8732

Ví dụ: bạn ở VĨNH LONG muốn biết điểm Chuẩn của trường THPT Lê Quý Đôn ,

bạn soạn như sau:

AH VINHLONG LeQuyDon gửi tới 8732


Chúc Các Bạn Đạt Kết Quả Cao Nhất
ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 VĨNH LONG NĂM 2017 , XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2017 VĨNH LONG, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh VĨNH LONG năm 2017, KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH VĨNH LONG NĂM 2017
4 câu trả lời 4