Toàn bộ Trái Đất có mang điện tích hay không ? Nếu có thì mang điện tích gì ? Tại sao ?

4 câu trả lời 4