Mỹ phẩm Ovy có phải đa cấp không?

Mỹ phẩm Ovy có phải đa cấp không? Sao dạo gần đây thấy nhiều người làm đại lý cho bên đó vậy?
8 câu trả lời 8