Anh em cho hoi doan nhac bat dau tu giay thu 10 la cua bai hat nao z ??

https://s.yimg.com/hd/answers/v/505850a1d49841aa94f5373577a1bb14_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1519467984&s=7049e881bc22b479f263731e50f90c36
https://s.yimg.com/hd/answers/v/505850a1d49841aa94f5373577a1bb14_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1519467984&s=1303d1d200310fa3b2cac09274e91d48
6 câu trả lời 6