Ta đã biết khi người da trắng xuống biển thì da bị đen vậy còn người da đen xuống biển thì sẽ như thế nào?

7 câu trả lời 7