Nếu mơ thấy mọi người đạp xe đạp bay lên trời còn mình thì biết cách bay mà không bay được thì có điềm gì không ?

Có điềm báo gì không ạ :<
5 câu trả lời 5