Mình 2k3 , tìm bạn bè gửi hình cu qua lại, tạo nhóm chat sex . Để lại facebook mình kết bạn?

Ai muốn chat sex thì để lại facebook, mình kết bạn rồi thêm vô nhóm. Ưu tiên tìm các bạn từ 2k trờ xuống
Cập nhật: nhóm chat cho gay
31 câu trả lời 31