Cơ lưu chất. Chương 2 . Giúp em với?

Một bình hình tròn bán kính R = 0.6m . Chìu cao H = 0.9m. Đựng nước đến chièu cao 0.4m. Bình quay tròn với vấn tốc N ( vong/phut) . Được treo trong thang máy chuyển động lên nhanh dần đều với gia tốc không đổi a = 2,04 m/s2. Xác định N tối đa để nước không tràn ra ngoài
3 câu trả lời 3