[Sức Bền Vật Liệu] Cho em hỏi chỗ ví dụ 2.1, 2 lực VA và VB tại sao lại ra kết quả như vậy. Em cảm ơn?

3 câu trả lời 3