Sau khi hamster cái o gần hamster đuc thì mk thấy phần sau của bé bị ước ước la hien tuong j mk rat lo cho bé mong bn cac bn giup đo?

4 câu trả lời 4