Mn ơi mình có vấn đề về giao tiếp mong mọi ng khai sáng giúp mình nt hoặc viết bình luận rất kém đọc xong họ bảo ngu nt thì k tra them lời?

4 câu trả lời 4