Cả nhà cho mình hỏi. Viên thuốc nhỏ có chữ U in trên thuốc là thuốc gi. Có phải 1 loại ma tuý k. Ôg a mìh bị nghiên, mih tìm thấy trong túi?

Mong mn ai biết chỉ giúp
4 câu trả lời 4