Cho mình hỏi?

Cho mình hỏi có ai biết ý nghĩa của câu. Bạn mãi mãi là những cơn mưa k ai
3 câu trả lời 3