Tôi có phải là người phụ nữ bất hạnh không ?

Chồng tôi (là người nước ngoài nhưng không có việc làm, mỗi tháng nhận tiền trợ cấp XH). Tôi thì cũng đã về hưu (có lương hưu). Nói chung gia đình tôi chỉ đủ ăn qua ngày, chính vì thế tôi hay buồn bực và hay gây khó chịu với chồng tôi. Tôi phải làm sao để không bị như vậy nữa?
Cập nhật: Làm sao để tôi hết suy nghĩ "lấy chồng nước ngoài là phải được sung sướng".
6 câu trả lời 6