Khoản 6 năm trước minh có đi làm hộ chiếu 1 lần nhưng không đi lấy. Nay minh muốn làm lại thi Phải làm sao ạ?

3 câu trả lời 3