ĂN THỊT CHÚNG SINH ĐỂ NÓ SỚM "SIÊU THOÁT"?

Một số người cho rằng ăn thịt cá, chim, và các con vật là giúp nó sớm hóa kiếp để được siêu thoát? Điều đó đúng hay sai?

Xem và cùng bàn luận tại đây https://youtu.be/-Q4YsY4xNPM
3 câu trả lời 3