Yêu bao lâu thì nên. Đặt vấn đề yêu đương vs bố mẹ ny?

Cho mình hỏi. Mình yêu bao lâu thì lên đên nhà bạn gái đặt vấn đề yêu đương vs bố mẹ e ấy.
4 câu trả lời 4