đố các bạn : có một anh chàng muốn hỏi tên một cô gái bán ngô , cô gái không trả lời mà chỉ tay vào thùng ngô của cô hỏi cô ấy tên gì >??

4 câu trả lời 4