đặt một cây bút chì trên đất ,muốn không ai bước qua được nó ,thì nên đặt như thế nào???<<?

5 câu trả lời 5