Một con ngựa đầu hướng sang phải ,vậy đuôi nó ở hướng nào?

9 câu trả lời 9