Giúp em với!!!?

Cho em hỏi là: Khi học đại học, chuyên ngành dược thú y đào tạo bao nhiêu năm vậy?
5 câu trả lời 5