Nhạc tiền chiến có cô hát "hờ hờ hơ... hớ hơ hờ hơ hớ..." . Mình không biết là bài nào? Xin cảm ơn nếu các bạn chỉ?

Hát xong "hờ hờ hơ ... hớ hơ hờ hơ hớ..." lặp lại nhiều lần rồi nhạc lặng đi, sau đó cô hát tiếp gì đó mình không rõ. Hình như là nhạc chiến tranh gì đó của Việt Nam.
9 câu trả lời 9