Các bạn cho mình hỏi áo mình phơi hk pit dính cái j mà đỏ đỏ như sắt gỉ vs xám xám thế này, có cách nào tẩy đc hk?

6 câu trả lời 6