Hỏi về thẻ ATM?

chuyện là hiện mình dự định mở thẻ ATM nhưng lại không biết mở loại thẻ nào và ở ngân hàng nào nên mình muốn ỏi ý kiến mội ng về 1 số ngân hàng phổ biến hiện nay về phí mở thẻ, phí thường niên, phí ...v.v.. Mình đã tìm hiểu sơ trên google và nhiều người quen nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mong mọi người giải đáp giúp ^^... hiển thị thêm chuyện là hiện mình dự định mở thẻ ATM nhưng lại không biết mở loại thẻ nào và ở ngân hàng nào
nên mình muốn ỏi ý kiến mội ng về 1 số ngân hàng phổ biến hiện nay
về phí mở thẻ, phí thường niên, phí ...v.v..
Mình đã tìm hiểu sơ trên google và nhiều người quen nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mong mọi người giải đáp giúp ^^ cám ơn nhiều
4 câu trả lời 4