Câu hỏi vui cho các thanh niên: nobita suốt ngày ăn điểm 0 tại sao vẫn được lên lớp ?

12 câu trả lời 12