Yahoo Hỏi đáp/Mục tâm lí bây giờ lạnh lẽo xác xơ quá! Về điểm danh cho ấm lại chút đi, hởi các bạn hiền của CHARLOT ơi!...?

Cập nhật: Sao câu hỏi này không có mặt ở mục Tâm lí vậy các bạn nhỉ
10 câu trả lời 10