Cho mình hỏi tên bộ phim trên vtv3?

Cho mình hỏi tên bộ phim truyền hình ngày xưa đc chiếu trên vtv3 tầm 18h 2003-2005 thì phải Nhớ tên mang máng là tôi là virus vớt gin??????? Nội dung là có 1 con virus hay phần mềm máy tính màu da cam, dạng na ná hình mặt trời, biết nói tiếng người, chạy qua chạy lại các màn hình máy tính. Diễn viên chính là các... hiển thị thêm Cho mình hỏi tên bộ phim truyền hình ngày xưa đc chiếu trên vtv3 tầm 18h 2003-2005 thì phải
Nhớ tên mang máng là tôi là virus vớt gin???????
Nội dung là có 1 con virus hay phần mềm máy tính màu da cam, dạng na ná hình mặt trời, biết nói tiếng người, chạy qua chạy lại các màn hình máy tính.
Diễn viên chính là các học sinh/sinh viên đc mời đến cty để test game
3 câu trả lời 3