Quản lý fanpage bán hàng có khó không ?

Việc này yêu cầu những kỹ năng gì ạ ?
4 câu trả lời 4