Cháu mag bầu dc gần 5 tháng mà đk khó khăn nên cháu cần sự giúp đỡ để đứa bé dc ra đời và tìm cho nó một gđ tốt nuôi dưỡng ạ. Cháu cam on?

3 câu trả lời 3