Bị hâm có nên lấy vợ không ???????

Tôi giới tính nam , 26 tuổi , nhưng tôi bị hâm, bị dở , bị đớ , đầu óc không ổn định mà gia đình cứ nài ép tôi phải lấy vợ , tôi không thể để con cái sau này cũng bị như tôi được , vì thế mà tôi luôn tìm cách để từ chối , mọi người cho tôi ý kiến với
5 câu trả lời 5