ước gì em cũng đáng yêu như chị ấy?

Cập nhật: ước gì em có khiếu hài hước, thật thà và đáng yêu hơn :).

Làm sao để mình đáng yêu nhất dạ bà con hehe?

Thank you very much! ;). :)
4 câu trả lời 4