ước gì em cũng đáng yêu như chị ấy?

Cập nhật: Được nhiều yêu mến như chị @CNM. chị @NH :).

Cảm ơn mọi người :).
4 câu trả lời 4