Bạn ngủ có ngáy không??? ;?

Nhẹ nhàng như tiếng máy cày chẳng hạn;)))
7 câu trả lời 7