đã tiêm thuốt oxytocin cho thỏ nhưng ko thấy thỏ đẻ cho hỏi nguyên nhân tại sao?

4 câu trả lời 4