Có ai nghe nhiều hoặc biết tiếng hàn có thể cho em biết bài hát ở cuối video này tên gì ko ạ?? https://youtu.be/XWn1gOo_kdQ?

https://youtu.be/XWn1gOo_kdQ
4 câu trả lời 4