Vat li12 chieu dai lo xo?

1 quả cầu cơm=200g treo vào đầu dưới của 1 lò xo có chiều dài từ nhienl0=35cm k=100N/m đầu trên cố định lấy g=10m/s^2 chiều dài lò xo khi vật qua vị trí có vận tốc cực đại
4 câu trả lời 4