Cho mình hỏi mình đã làm thẻ xanh khám sức khỏe nhưng mình lỡ ghi sai địa chỉ đơn vị thì phải làm thế nào ?? @@?

4 câu trả lời 4