Chó nhà mình tự nhiên miệng bị sưng. nó k ăn. Cứ nằm mệt một chỗ. Chảy nước mũi và nước dãi. Ai biết giúp mình với😥😥😥😢😢😢?

5 câu trả lời 5