Cột Cờ Inox, ở tphcm tôi cần tìm mua ở đâu cột cờ inox văn phòng là cột cờ inox 304 dùng trong hội nghị?

Cột Cờ Inox, ở tphcm tôi cần tìm mua ở đâu cột cờ inox văn phòng mà là cột cờ inox 304 dùng trong các hội nghị. Cty tôi chuyên về xây dung nên cung cần cả cột cờ inox ngoài trời loại côt cò cao 8 mét hoặc đên 20 mét. Nhờ chot và tư vấn dùm.
5 câu trả lời 5