Hãy giải thích hiện tượng các loài chim khi đậu trên dây điện mà không bị giật?

5 câu trả lời 5