Ace cho e hỏi có phần mềm nào trên adr hay pc chỉnh sửa file ghi âm cho nó to rõ hơn không. E ghi âm bật lên nghe nhỏ quá.?

3 câu trả lời 3