Hay giai thich dum toi?

Đat 1 li mật ong vao 1 bát nước
Sau 1 thoi gian thấy có kiến trong li mật ong.
Tại sao có hiện tượng như z? Kiến biết bay hay bơi à?
4 câu trả lời 4